Otázky a odpovede

Pravidlá pre používanie diskusie - čítajte pozorne:

Diskusné príspevky sa zobrazujú v on-line režime, ich publikácia je moderovaná na základe podmienok pre zverejnenie stanovených Mestom Strážske.

Príspevky, ktoré sú v rozpore s podmienkami pre zverejnenie budú z fóra vymazané.

 • Príspevok nesmie byť v rozpore s platnou legislatívou SR
 • Príspevok nesmie obsahovať hanlivé výrazy, vulgarizmy
 • Príspevky nesmú byť zamerané na propagáciu vojny, násilia.
 • Príspevky nesmú obsahovať prejavy vyhrážok, rasovej neznášanlivosti, náboženskej neznášanlivosti
 • Príspevky nesmú obsahovať prejavy národnostnej neznášanlivosti,
 • Príspevky nesmú obsahovať prejavy neznášanlivosti na báze pohlavia
 • Príspevky nesmú byť zamerané na sexuálnu tematiku
 • Príspevky nesmú obsahovať propagáciu tovarov, prác a služieb, taktiež nesmú obsahovať propagáciu značiek a obchodných názvov
 • Príspevky nesmú byť zamerané na propagáciu omamných látok, alkoholu, tabakových výrobkov a jedov
 • Príspevky nesmú byť zamerané na propagáciu politických strán a jej činiteľov či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle
 • Príspevky nesmú zosmiešňovať (ironizovať) jednotlivca alebo skupinu ľudí, po odbornej alebo ľudskej stránke
 • Prispievateľ článkov v module diskusné fórum si je vedomý hmotných ako aj trestnoprávnych dôsledkov, ktoré by mohli potenciálne v budúcnosti vzniknúť ako regres na prejavený názor zo strany dotknutých osôb. Toto sa vzťahuje len a výhradne na zverejnené články v module diskusné fórum. (toto ustanovenie sa vzťahuje na situácie ako napr. únik strategických informácií, ktoré by mohli spôsobiť inej osobe ekonomické, bezpečnostné a iné škody pričom by bolo nutné použiť materiál zverejnený na diskusnom fóre ako dôkazný materiál v procese vyšetrovania)

Mesto Strážske a ani správca web stránky nenesú žiadnu zodpovednosť za škody majetkovej a nemajetkovej povahy, ktoré by mohli vzniknúť tretím osobám.
Prispievateľ do modulu diskusné fórum súhlasí s uvedenými podmienkami v plnom rozsahu bez výhrad.

Ak máte pocit že Vás tieto pravidlá obmedzujú - NEPOUŽÍVAJTE prosím toto diskusné fórum!

Diskusia k článku
Nový obrázok
Sem opíšte kontrolný retazec
Od:Ing. Jozef Fedorko riaditeľ MsPS mesta Strážske
IP: 88.212.54.218
Dátum: 07.03.2018 07:43
Predmet: Odpoveď na otázku p. Lubomíra osvetlenie, rozhlas
Osvetlenie , rozhlas.
1. Výmena trubice osvetlenia na ul. Sama Chalupku vykonaná 23.02.2018
2. Pri rozhlase poveternostné vplyvy, silu signálu ovplyvniť nevieme. Vieme ovplyvniť hlasitosť a smer vysielania.
S pozdravom
Ing. Jozef Fedorko
riaditeľ MsPS mesta Strážske
Od:Lubomir
IP: 94.136.144.2
Dátum: 21.02.2018 10:21
Predmet: Osvetlenie , rozhlas.
1.osvetlenie ulice na ul.Sama Chalupku na trafe el.vedenia nefunguje (ziarovka).
2. Rozhlas v tejto casti obce Strazske ma rozhlas bud slabe pokrytie nerozumiet alebo fuka silny vietor a co poviete to nerozumeju ani v obci Vola.Bude rozhlas fungovat ako ma ?
Od:Ing. Jozef Fedorko
IP: 88.212.54.218
Dátum: 12.02.2018 11:00
Predmet: Odpoveď na otázku Mestský rozhlas
Mestský rozhlas
Porucha na mestskom rozhlase v časti Krivošťany bola odstránená dňa 9.2.2018.
S pozdravom
Ing. Jozef Fedorko
riaditeľ MsPS mesta Strážske
Od:Ing. Stanislav Demko
IP: 94.136.142.18
Dátum: 08.02.2018 12:23
Predmet: Mestský rozhlas
V časti Krivošťany nefunguje mestský rozhlas a občania nedostávajú potrebné informácie tak ako ostatní. Podľa vyjadrení občanov je to problém dlhodobý. Dôchodcovia sú odkázaní na tento zdroj informácií. Ako mesto zabezpečí, aby aj krivošťanci sa cítili ako rovnoprávni občania mesta Strážske. Kedy bude rozhlas funkčný?
Od:Martina Kundrátová - referent výstavby
IP: 88.212.54.218
Dátum: 17.01.2018 08:36
Predmet: Odpoveď na otázku p. Martina Terebessyho
Mesto Strážske v zmysle zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries v znení neskorších predpisov v roku 2016 a v roku 2017 určilo orientačné čísla budovám v Meste Strážske na účely orientácie na ulici. Adresa bez orientačného čísla je v rozpore so súčasnou legislatívou. Oznámenia o určení orientačného čísla boli zasielané vlastníkom nehnuteľnosti, ktorí ešte nemali určené orientačné číslo. Oznámenie o určení orientačného čísla slúži pre účely vybavenia nových dokladov, resp. pri ich zmene (občianský preukaz, vodičský preukaz, pas a iné) na príslušnom útvare Policajného zboru. Pokiaľ ste toto oznámenie stratili, nové oznámenie Vám bude poskytnuté na Mestskom úrade v Strážskom.
Od:Štefan Román - náčelník MSP
IP: 88.212.54.218
Dátum: 16.01.2018 03:33
Predmet: Odpoveď na otázku p. Ivety Hudákovej
Mestská polícia a OZ Pomoc psom vykonávala do 31. 12. 2017 pravidelné monitorovanie, odchyt a následnú starostlivosť o odchytené zvieratá v meste Strážske.
Pri bytových domoch nižšieho štandardu na Ul. Laboreckej bolo v mesiacoch november a december odchytených a umiestnených do mestskej karanténnej stanice 5 psov, ako prevencia pred neriadenou prirodzenou agresivitou, ktorou môžu trpieť psy združené vo svorkách.
V súčasnosti je situácia v tejto oblasti podľa našich vedomostí uspokojivá.
Od:Ing. Jozef Fedorko
IP: 88.212.54.218
Dátum: 05.01.2018 01:07
Predmet: Mestský rozhlas
Na ulici Družstevná dňa 18.7.2017 bol rozhlas opravený formou výmeny nefunkčného akumulátora za funkčný. Súčasná porucha je spôsobená prenosom dát na trase medzi vysielačom na MsÚ a prijímačom v rozhlasovom hniezde na ulici Družstevná. K odstráneniu tejto poruchy bude prizvaná externá firma.
S pozdravom
Ing. Jozef Fedorko
riaditeľ MsPS mesta Strážske
Od:Ing. Jozef Fedorko
IP: 88.212.54.218
Dátum: 05.01.2018 11:51
Predmet: Ospravedlnenie
Ospravedlňujem sa obyvateľom mesta Strážske za Mestský podnik služieb mesta Strážske, z dôvodu neprestavenia časových spínacích hodín v rozvádzačoch verejného osvetlenia k 24.12.2017. Časové spínacie hodiny boli prestavované až 30.12.2017.
S pozdravom
Ing. Jozef Fedorko
riaditeľ MsPS mesta Strážske
Od:Iveta Hudáková
IP: 178.40.54.107
Dátum: 25.12.2017 09:08
Predmet: Voľne pustené psy na Laboreckej ulici
Prosím o zvýšenú kontrolu zo strany mestskej polície nad nezodpovednými občanmi, ktorí si nechávajú voľne pustených psov na Laboreckej ulici a ohrozujú tým bezpečnosť chodcov.
Dvakrát ma už napadla svorka 4 psov, dvakrát čierny pes. Dokedy budú tieto psy ohrozovať okoloidúcich?
Od:Pyskubijúci nočný chodec
IP: 88.212.43.71
Dátum: 25.12.2017 01:48
Predmet: Tma - polnočna omša
Opäť raz mesto a jeho vedenie nesklamalo a dožičilo vychutnať si cestu domov z kostola po tme pyskubijúci. O 01:01 vyplo osvetlenie v celom meste. Troch kráľov sprevádzala aspoň kométa k jasličkám. No žiaľ takúto možnosť občanom mesta na ceste domov mesto Strážske nevybavilo. Buď z dôvodu, že nepozerali predpoveď počasia kde hlásili hmlu alebo si myslia, že nikto nechodí do kostola v takomto čase (všetci už máme najneskôr o polnoci spať) alebo bola zabezpečená a mestom hradená MHD o ktorej som nevedel? Aspoň vieme prečo mal byť ohňostroj o 18:00 hod. Vyzývam preto občanov tohto mesta aby si zobrali zo sebou na polnočný ohňostroj baterky, lebo o 01:00 nastane tma. Alebo mesto rozdá baterky ako novoročný darček?
<< < 1 2 3 4 > >>
Strazske.sk | Created by PROGRESS-SYSTEMS, s.r.o.
Obsah generovaný publikačným systémom od spoločnosti PROGRESS-SYSTEMS s.r.o. Za obsah zodpovedá mesto Strázske
TOPlist