Základná umelecká škola Strážske

ilustračné foto

Kontakt:
Družstevná 509, 072 22 Strážske
tel.: 056 64 77 344
zriadovateľ: Mesto Strážske Nám. A. Dubčeka 300
riaditeľ školy: Mgr. art Peter Králik

 
Základnú umeleckú školu v Strážskom navštevuje 150 žiakov v dvoch odboroch: hudobnom a výtvarnom.
Hudobný odbor je organizovaný ako prípravné štúdium pre žiakov vo veku od 7 rokov, I. stupeň s dĺžkov štúdia 7 rokov a II. stupeň s dĺžkov štúdia 4 roky.

Zoznam študijných odborov:

Hudobný odbor - klavír, husle, akordeón, zobcová flauta, spev.
Výtvarný odbor - predškolská výtvarná výchova, kreslenie, maľovanie, modelovanie, grfika, práca s textilom.

Škola vytvára podmienky pre činnosť súborov - akordeónový súbor, gitarový súbor, detský spevokol a detská ľudová hudba.
Škola pravidelne realizuje triedne koncerty, vianočné, polročné, absolventské a záverečné koncerty.
Mimoškolská činnosť učiteľov ZUŠ predstavuje významný prínos do kulturného života mesta.

Ciele ZUŠ:

  • podiel školy na kultúrnom rozvoji mesta
  • rôznorodosť akcií
  • kvalitná spolupráca z MŠ a ZŠ
  • pozitívny vplyv školy na cieľavedomé a systematické využívanie voľného času detí
Strazske.sk | Created by PROGRESS-SYSTEMS, s.r.o.
Obsah generovaný publikačným systémom od spoločnosti PROGRESS-SYSTEMS s.r.o. Za obsah zodpovedá mesto Strázske
TOPlist