Základné informácie

Mš- Strážske

Adresa Materskej školy:
Družstevná 506
072 22 Strážske
Ičo: 35542136
Tel. : 056/6491215
e-mail: ms-strazske@stonline.sk
           ms.strazske@gmail.com
WEB: http://materska-skola-strazske.webnode.sk/


Prevádzkový čas Materskej školy:
pondelok až piatok - od 630 do 1630

Zriaďovateľ MŠ:
Mesto Strážske
Nám.A.Dubčeka 300
072 22 Strážske
primátor: Ing. Vladimír Dunajčák

Mesačný poplatok: 7 €

Počet zapísaných detí:
1.trieda- LIENKY- 3 - 4 ročné
2.trieda- MRAVČEKOVIA- 3-6 ročné
3.trieda- MOTÝLIKY- 3-6 ročné
4.trieda- VČIELKY- 5 – 6 ročné

riaditeľ MŠ: PaedDr. Iveta Grigeľová

Pedagogický kolektív:
PaedDr. Iveta Grigeľová, riad.MŠ
Mgr. Viera Marková, ved.  MZ, učiteľka
Bc. Svetlana Lazorová, učiteľka
Silvia Ronďošová – Pavlenková, učiteľka
Nataša Pavúková, zást. MŠ,  učiteľka
Zuzana Sklenárová, učiteľka
Mgr. Eva Lacová,  učiteľka
Mgr. Marianna Chorcholičová, učiteľka

Prevádzkový kolektív:
Katarína Kizlingová, vedúca ŠJ
Júlia Valisková, hlavná kuchárka
Anna Pehaničová,  kuchárka
Eva Hudáková, upratovačka
Jana Sorokáčová, upratovačka
Ľuboslava Čižmáriková, ekonómka MŠ

Strazske.sk | Created by PROGRESS-SYSTEMS, s.r.o.
Obsah generovaný publikačným systémom od spoločnosti PROGRESS-SYSTEMS s.r.o. Za obsah zodpovedá mesto Strázske
TOPlist