Harmonogram zberu triedených zložiek

Vytriedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty, tetrapaky, kovové obaly,) zbierajú pracovníci Mestského podniku služieb z rodinných domov v katastri mesta podľa nasledovného harmonogramu:

30. január 29. máj 25. september
27. február 26. jún 30. október
27. marec 31. júl 27. november
24. apríl 28. august 28. december

Nové vrecia budú vydané len v rovnakom počte, ako budú prevzaté vrecia s odpadom.
V tieto dni môžu občania vyložiť aj PET fľaše s vytriedeným použitým jedlým olejom.

Harmonogram zberu elektroodpadu:

Mobilný zber elektroodpadu vykonajú pracovníci Mestského podniku služieb mesta Strážske podľa nasledovného harmonogramu:

3. marca 2. júna 8. septembra

Elektronický odpad vyložte na stanovištia kontajnerov ráno v deň zberu. Pracovníci MsPS ho vyzbierajú v čase od 7°° do 13°° hod.

Strazske.sk | Created by PROGRESS-SYSTEMS, s.r.o.
Obsah generovaný publikačným systémom od spoločnosti PROGRESS-SYSTEMS s.r.o. Za obsah zodpovedá mesto Strázske
TOPlist