Harmonogram zberu triedených zložiek na rok 2018

Vytriedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty, tetrapaky, kovové obaly,) zbierajú pracovníci Mestského podniku služieb z rodinných domov v katastri mesta podľa nasledovného harmonogramu:

29. január 28. máj 24. september
26. február 25. jún 29. október
26. marec 30. júl 26. november
30. apríl 27. august 31. december

Nové vrecia budú vydané len v rovnakom počte, ako budú prevzaté vrecia s odpadom.
V tieto dni môžu občania vyložiť aj PET fľaše s vytriedeným použitým jedlým olejom.

Harmonogram zberu elektroodpadu na rok 2018:

Mobilný zber elektroodpadu vykonajú pracovníci Mestského podniku služieb mesta Strážske podľa nasledovného harmonogramu:

2. marca 1. júna 7. septembra

Elektronický odpad vyložte na stanovištia kontajnerov ráno v deň zberu. Pracovníci MsPS ho vyzbierajú v čase od 7°° do 13°° hod.

Strazske.sk | Created by PROGRESS-SYSTEMS, s.r.o.
Obsah generovaný publikačným systémom od spoločnosti PROGRESS-SYSTEMS s.r.o. Za obsah zodpovedá mesto Strázske
TOPlist