Elektronická úradná tabuľa

...
22.06.2018

Oznam

primátor mesta zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom

 
...
20.06.2018

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa  pobytu v Strážskom na návrh vlastníka rodinného domu v Strážskom, Ul. Zámočnícka 148/5, podľa § 7 ods. 1, písm. f,  zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení  pobytu občanov Slovenskej republiky a registri  obyvateľov  Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

 
...
01.06.2018

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Predmetom dobrovoľnej dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1543 (pdf 741,66 kB)

 
...
22.05.2018

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020

Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bolo dňa 18. mája 2018 Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, doručené záverečné stanovisko k strategickému dokumentu

 
...
04.05.2018

Zrušenie trvalého pobytu

Alena Rišková, Emil Riško, Radovan Valábek, Peter Dzurovčín, Ing. (pdf 415,84 kB)

 
...
24.04.2018

Vyhlásenie

obchodno verejnej súťaže podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom časti nehnuteľnosti (pdf 312,80 kB)

 
...
03.04.2018

Záverečný účet za rok 2017

Záverečný účet Mesta Strážske za rok 2017 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004.

 
...
08.02.2018

Verejná vyhláška

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti V zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z.  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pdf 422,78 kB)

 
...
02.02.2018

Zoznam daňových dlžníkov za rok 2017

v zmysle §52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe uznesenie č. 187/2011 Mestského zastupiteľstva v Strážskom zo dňa 10.11.2011 „zverejňovať zoznam dlžníkov k 31.12. do 30.1. nasledujúceho roka“ (pdf 491,61 kB)

 
<< < 1 2 > >>

Kontakt
Mestský úrad Strážske
Námestie Alexandra Dubčeka 300
072 22 Strážske
Tel. : 056 6491431, fax: 056 6477275,
e-mail: strazske@strazske.sk, alebo webmaster@strazske.sk

Strazske.sk | Created by PROGRESS-SYSTEMS, s.r.o.
Obsah generovaný publikačným systémom od spoločnosti PROGRESS-SYSTEMS s.r.o. Za obsah zodpovedá mesto Strázske
TOPlist