Elektronická úradná tabuľa

...
04.04.2018

Verejná vyhláška

o oznámení miesta uloženia zásielky - Alena Valábeková
(pdf 333,28 kB)

 
...
04.04.2018
 
...
03.04.2018

Záverečný účet za rok 2017

Záverečný účet Mesta Strážske za rok 2017 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004.

 
...
03.04.2018

Výzva na predkladanie ponúk

Mesto Strážske, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm.b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zákazku s názvom: „Rozšírenie stokovej siete západnej časti mesta Strážske “

 
...
21.03.2018

Oznámenie

o dobrovoľnej dražbe (pdf 864,78 kB)

 
...
21.03.2018

Oznámenie

o dobrovoľnej dražbe (pdf 915,63 kB)

 
...
05.03.2018

Výzva na predkladanie ponúk

- výstavba zberného dvora v meste Strážske

 
...
27.02.2018

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa  pobytu v Strážskom na návrh vlastníka bytového domu  v Strážskom, Ul. Obchodná 440/2A, podľa § 7 ods. 1, písm. f,  zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení  pobytu občanov Slovenskej republiky a registri  obyvateľov  Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. (pdf 409 kb)

 
...
27.02.2018

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže

na prenájom garáže č. 8 o výmere 23,6 m2

 
...
15.02.2018

Zverejnenie zámeru

na prenájom pozemku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (pdf 209,47 kB)

 
<< < 1 2 > >>

Kontakt
Mestský úrad Strážske
Námestie Alexandra Dubčeka 300
072 22 Strážske
Tel. : 056 6491431, fax: 056 6477275,
e-mail: strazske@strazske.sk, alebo webmaster@strazske.sk

Strazske.sk | Created by PROGRESS-SYSTEMS, s.r.o.
Obsah generovaný publikačným systémom od spoločnosti PROGRESS-SYSTEMS s.r.o. Za obsah zodpovedá mesto Strázske
TOPlist