Elektronická úradná tabuľa

...
22.08.2017

Verejná vyhláška

Okresný úrad Michalovce - pozemkový a lesný odbor (pdf 721,95 kB)

 
...
18.08.2017

Oznam

Primátor mesta Strážske zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 
...
16.08.2017

Uloženie písomnosti verejnou vyhláškou

ATV výrobné družstvo Strážske (pdf 316,04 kB)

 
...
09.08.2017

Uloženie písomnosti verejnou vyhláškou

ATV výrobné družstvo Strážske (pdf 323,56 kB)

 
...
09.08.2017

Zverejnenie zámeru

o prevode majetku mesta z dôvodu hodného osobitého zreteľa
(pdf 213,04 kB)

 
...
08.08.2017

Návrh VzN mesta Strážske

O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (pdf 744,79 kB)

 
...
08.08.2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske
(pdf 521,39 kB)

 
...
04.08.2017

Doručenie zásielky verejnou vyhláškou

Jana Karchňáková a Bartolomej Karchňák (pdf 669,75 kB)

 
...
01.08.2017

Informácie o začatí správnych konaní

podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. (pdf 293,46 kB)

 
...
27.07.2017

Návrh VzN mesta Strážske

č. 3/2017, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 13 O stanovení minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov a pozemkov (pdf 365,19 kB)

 
<< < 1 2 > >>

Kontakt
Mestský úrad Strážske
Námestie Alexandra Dubčeka 300
072 22 Strážske
Tel. : 056 6491431, fax: 056 6477275,
e-mail: strazske@strazske.sk, alebo webmaster@strazske.sk

Strazske.sk | Created by PROGRESS-SYSTEMS, s.r.o.
Obsah generovaný publikačným systémom od spoločnosti PROGRESS-SYSTEMS s.r.o. Za obsah zodpovedá mesto Strázske
TOPlist