Elektronická úradná tabuľa

...
11.12.2017

Informácie o začatí správnych konaní

podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.( pdf 296,2 kB)

 
...
29.11.2017

Schválený dodatok č. 4 k VzN 5/2011

O určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v materských školách, na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach  a výdajných školských jedálňach (pdf 293,29 kB)

 
...
29.11.2017

Schválený dodatok k VzN 4/2016

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských  zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2017 (pdf 381,83 kB)

 
...
29.11.2017

Schválené VzN mesta Strážske

7/2017 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských  zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2018 (pdf 262,48 kB)

 
...
28.11.2017

Oznámenie

o vydaní rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou (pdf 217,45 kB)

 
...
27.11.2017

Schválené VzN mesta Strážske

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (pdf 1,15 MB)

 
...
27.11.2017

Schválené VzN mesta Strážske

o miestnych daniach na území mesta Strážske (pdf 960,25 kB)

 
...
14.11.2017
 
...
14.11.2017

Dražobná vyhláška

- dražba nehnuteľnosti (pdf 1,11 MB)

 
...
08.11.2017

Návrh rozpočtu Mesta Strážske

na roky 2018 - 2020 (pdf 1,58 MB)

 
<< < 1 2 > >>

Kontakt
Mestský úrad Strážske
Námestie Alexandra Dubčeka 300
072 22 Strážske
Tel. : 056 6491431, fax: 056 6477275,
e-mail: strazske@strazske.sk, alebo webmaster@strazske.sk

Strazske.sk | Created by PROGRESS-SYSTEMS, s.r.o.
Obsah generovaný publikačným systémom od spoločnosti PROGRESS-SYSTEMS s.r.o. Za obsah zodpovedá mesto Strázske
TOPlist