Oznam

Vážení občania,
na základe žiadosti Štatistického úradu (ŠÚ) SR sa uskutoční v meste Strážske v mesiacoch február až apríl 2017 Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey).
V tomto období navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa vybrané domácnosti. Preukáže sa Vám služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR.
Údaje zo zisťovania budú slúžiť ako podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadlženosť domácností atď.
Všetky informácie, ktoré v rámci zisťovania poskytnete, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru.

Strazske.sk | Created by PROGRESS-SYSTEMS, s.r.o.
Obsah generovaný publikačným systémom od spoločnosti PROGRESS-SYSTEMS s.r.o. Za obsah zodpovedá mesto Strázske
TOPlist