Chráňme lesy pred požiarmi

Znovu je tu jar a s ňou prichádzajú problémy spojené s vypaľovaním suchej trávy a  zakladaním ohňov v prírode. Výsledkom sú požiare, ktoré každoročne spôsobujú nenahraditeľné škody v lesných porastoch.

Obnova požiarom zničených lesných porastov je dlhodobý proces a často sa stáva, že les sa už po takej udalosti nikdy neobnoví. Takmer všetky lesné požiare vznikajú v dôsledku činností vyvíjaných človekom a ich príčinou je neopatrnosť, prípadne podcenenie požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa vo voľnej prírode. Príkladov dlhotrvajúcich ničivých požiarov lesa je vo svete ale aj na Slovensku z minulosti dostatok.

Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje podnikateľským subjektom a tiež fyzickým osobám - občanom vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu !!!

Za porušenie tohto zákazu môže byť podnikateľským subjektom  uložená pokuta vo výške 16 596,-eur a občanovi vo výške 331,-eur.

Preto vyzývame všetkých, aby skôr ako škrtnú zápalkou v prírode, zvážili možné dôsledky svojho konania a predišli tak zbytočným požiarom  a  nenapraviteľným škodám na prírode a životnom prostredí.

Vážení občania!  Chráňte lesy pred požiarmi a pred tými, ktorí túto krásnu zelenú realitu vôkol nás nedokážu vnímať a pochopiť. Vyvarujte sa vypaľovaniu porastov a tiež zakladaniu ohňov tam, kde sa môžu rozšíriť.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Michalovciach.
Územný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Michalovciach.

Strazske.sk | Created by PROGRESS-SYSTEMS, s.r.o.
Obsah generovaný publikačným systémom od spoločnosti PROGRESS-SYSTEMS s.r.o. Za obsah zodpovedá mesto Strázske
TOPlist