Oznam VSD a. s. Košice

V zmysle § 31ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto:

  • Mierová 226 Strážske ČOM: 0000445983 EIC: 24ZVS0000031012l
  • Mierová 114 ČOM: 0000444208 EIC: 24ZVS0000027999V
  • celá ulica Za záhradami
  • celá ulica Nová
  • celá ulica Kasárenská
  • ulica Mierová č.d. 144-140, č.d. 106-87, č.d. 245-236

bude v termíne:

  • 19. 04. 2017 od 07:10 hod. do 17:00 hod.
  • 20. 04. 2017 od 07:10 hod. do 17:00 hod.
  • 21. 04. 2017 od 07:10 hod. do 17:00 hod.
  • 24. 04. 2017 od 07:30 hod. do 17:00 hod.

prerušená dodávka elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

List VSD_1 (pdf 391,16 kB)

Lidt VSD_2 (pdf 510,01 kB)

Strazske.sk | Created by PROGRESS-SYSTEMS, s.r.o.
Obsah generovaný publikačným systémom od spoločnosti PROGRESS-SYSTEMS s.r.o. Za obsah zodpovedá mesto Strázske
TOPlist