Oživenie tradície

Posledný aprílový deň už tradične na našom území patrí stavaniu májov. A aby  táto milá tradícia v očiach našej mládeže neupadala do zabudnutia, mesto Strážske, tak ako aj iné mestá a obce Slovenska, sa snaží tento zvyk udržať  pri živote. V súčasnosti sa stavia spoločný máj na námestí obcí a miest. Spoločný máj symbolizuje zdravie pre všetky ženy a dievčatá v meste a oslavuje zdravie a vitalitu nositeliek života.

Pripravený máj ozdobili krojované dievčatá a zaspievali niekoľko krásnych májových piesní. Primátor povolil máj postaviť a tiež sa pri ňom „povešeľic“. Po primátorskom tanci nasledoval kultúrny program, kde vystúpili s originálnymi tancami deti z materskej školy. V programe ďalej vystúpili spevácka skupina Gaštanka, Domov sociálnych služieb Lidwina a detský folklórny súbor Stražčanik, ktorý pracuje pri CVČ v Strážskom, zatancoval ľapkanú a karičku. Žiaci základnej školy si pripravili pásmo piesní a básni ku Dňu Zeme a predviedli sa v zaujímavom tanci so stuhami. Základná umelecká škola – literárno-dramatický odbor „vysielal naživo“ v televízii Bez názvu. Folklórny súbor Strážčan v doprovode ľudovej hudby zatancoval tanec z dolného  Zemplína.

Stavanie mája zabezpečoval Mestský podnik služieb mesta Strážske.

Spoločnosť Envi-pack venovala najmladším deťom edukačný materiál – maľovanky, pexeso, a náramky, ktoré sú zamerané na správne triedenie odpadov.

 
 
Strazske.sk | Created by PROGRESS-SYSTEMS, s.r.o.
Obsah generovaný publikačným systémom od spoločnosti PROGRESS-SYSTEMS s.r.o. Za obsah zodpovedá mesto Strázske
TOPlist