Oznam

V zmysle § 31ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalitách:

Strážske - ul. Laborecká č.d. 306-315, č.d. 620, č.d. 675, č.d. 619; celá ul. Pri parku, ul. Mierová č.d. 2-9;

Vihorlatská 619 Strážske, ČOM: 0000427845, EIC: 24ZVS0000012109A
Vihorlatská 619 Strážske, ČOM: 0000444268, EIC: 24ZVS0000028275V

v termínoch:

7. september  2017 od 07:20 hod. do 18:00 hod.
8. september 2017 od 07:20 hod. do 18:00 hod.

Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívateľ portálu
môžete nastaviť eKomunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení
distribúcie, či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho
odberného miesta bude dostávať e-mailom.

Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).

Strazske.sk | Created by PROGRESS-SYSTEMS, s.r.o.
Obsah generovaný publikačným systémom od spoločnosti PROGRESS-SYSTEMS s.r.o. Za obsah zodpovedá mesto Strázske
TOPlist