Oznam

V zmysle § 31ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalitách:

STRÁŽSKE - ul. 1. mája, Pavla Horova, S. Chalúpku, Fraňa Kráľa, Ľudovíta Štúra,
Jahodná, Kollárova a Komenského,
Cintorínska 115 Strážske, ČOM: 0000444173, EIC: 24ZVS0000027833S
Osloboditeľov 43/1 Strážske, ČOM: 0001276203, EIC: 24ZVS0000652308C

v termínoch:

20. september 2017 od 07:10 h do 13:30 h

Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívateľ portálu
môžete nastaviť eKomunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení
distribúcie, či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho
odberného miesta bude dostávať e-mailom.

Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).

Strazske.sk | Created by PROGRESS-SYSTEMS, s.r.o.
Obsah generovaný publikačným systémom od spoločnosti PROGRESS-SYSTEMS s.r.o. Za obsah zodpovedá mesto Strázske
TOPlist