Oznam VSD

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce:
Strážske - Krivošťany: rómska osada pri rieke Laborec č.d. 281/27, č.d. 280/29
v termíne 11. apríl 2018 od 07:30 h do 13:00 h.

Strážske - celá ul. Lipová, celá ul. Brezová, celá ul. Gašta nová, celá ul. Zámočnícka,celá ul. Agátová, ul. Mierová č.d. 62-40 (párne čísla domov)
v termíne 19. apríl 2018 od 07:10 h do 17:30 h

Strážske - celá ul. Lipová, celá ul. Brezová, celá ul. Gaštanová, celá ul. Zámočnícka, celá ul. Agátová, ul. Mierová č.d. 62-40 (párne čísla domov), celá ul. Pod hradom, celá ul. Okružná, celá ul. Sídlisko, ul. Družstevna č.d.
495, č.d. 489, č.d. 485, č.d. 482, č.d. 481, č.d. 509, č.d. 510, č.d. 508, ul. A.
Dubčeka č.d. 269 v termíne 24. apríl 2018 od 07 :00 h do 17:30 h

Strážske - celá ul. Agátová, celá ul. Lipová, celá ul. Brezová, celá ul. Gaštanová, celá ul. Zámočnícka, ul. Mierová č.d. 62-40 (párne čísla domov)
v termíne 25. apríl 2018 od 07:10 h do 17:30 h

Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky)

Strazske.sk | Created by PROGRESS-SYSTEMS, s.r.o.
Obsah generovaný publikačným systémom od spoločnosti PROGRESS-SYSTEMS s.r.o. Za obsah zodpovedá mesto Strázske
TOPlist