Mestské noviny

 • Noviny Naše mesto vydáva Mesto Strážske. IČO: 00325813.
 • Vychádzajú 6-krát v roku
 • Predsedníčka redakčnej rady: PaedDr. Jana Dzurillová
 • Zodpovedná redaktorka: G. Grmlcová.
 • Grafická úprava: Ľubomír Lipovský
 • Sídlo vydavateľa a adresa redakcie:
  Mestský úrad Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 07222 Strážske.
  e-mail redakcie: redakcianm@strazske.sk
 • Evidenčné číslo periodických novín: EV 4003/10. ISSN 1319-0554
 • Redakčná uzávierka príspevkov (inzercie) je 10. deň v mesiaci. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhradzuje si pravo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie.

 

Strazske.sk | Created by PROGRESS-SYSTEMS, s.r.o.
Obsah generovaný publikačným systémom od spoločnosti PROGRESS-SYSTEMS s.r.o. Za obsah zodpovedá mesto Strázske
TOPlist